Kompas Młodej Sztuki

Jestem tu: http://www.kompasmlodejsztuki.pl/ (Kompas Młodej Sztuki 2015)