Rozpakowuję bibliotekę Jerzego Lewczyńskiego. Fotografia pisana

Moskwa